x
شعار سال

نیروگاه شهید رجایی موفق به دریافت گواهی نامه ISO 45001 شد

پنجشنبه 19 تیر 1399
بازدید: 318 بار

 🎯نیروگاه شهید رجایی نخستین نیروگاه دریافت‌کننده گواهی‌نامهISO 45001 :2018 در صنعت برق کشور شد. 
✅به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علیرضا کیان بخش مدیر امور HSE نیروگاه در تشریح این خبر گفت: در پی انجام ممیزی شخص سوم در نتایج حاصل از پیاده‌سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ISO45001در نیروگاه شهید رجایی، این شرکت به‌عنوان اولین نیروگاه در صنعت برق کشور، با استفاده از ظرفیت دانش و تجربه داخلی و بدون استفاده از مشاور، موفق به استقرار و دریافت گواهی نامه این استاندارد شد. 
🟢سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان می تواند از طریق فرآیندهای سیستماتیک و پایدار که با استفاده از شیوه ها و ابزارهای مناسب حمایت می شود، به اهداف خود در پیشگیری از سوانح نائل آمده و از طریق تقویت تعهد سازمانی، عملکرد سلامت و ایمنی شغلی را به صورت کنش گرایانه (Proactive) بهبود بخشد.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید