x
شعار سال

ممیزی داخلی سالانه سیستم های مدیریتی با حضور ممیزان شخص دوم

شنبه 11 آبان 1398
بازدید: 295 بار

سیستم های مدیریتی ایزو با حضور نمایندگان شخص دوم در نیروگاه شهید رجایی ممیزی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور ارزیابی انطباق سیستم های مدیرتی استقرار یافته در این شرکت با الزامات ایزو، نمایندگان شخص دوم با حضور در نیروگاه، عملکرد حوزه های مختلف را مورد ارزیابی قرار دادند.

بنا به این گزارش، ممیزان با هدف انطباق یابی عملکرد سیستم های مدیریتی مستقر در نیروگاه با الزامات مشتری، استانداردهای مرتبط، مراجع ذی صلاح قانونی و مستندات تدوینی شرکت، به مدت 2 روز به انجام ممیزی پرداختند.

این گزارش می افزاید، با انجام ممیزی فشرده در نیروگاه، از روند بهبود مستمر در عملکرد شرکت و انطباق فرآیند های جاری سازمان با الزامات استانداردهای استقرار یافته، اطمینان حاصل شد که پس از بررسی نتایج، تنها در برخی حوزه ها توصیه هایی برای بهبود از سوی ممیزان اعلام شد.

در این گزارش آمده است، انجام ممیزی با حضور نمایندگان شخص دوم برای اطمینان از صحت عملکرد حوزه های مختلف در اجرای مفاد سیستم های مدیریتی ایزو در شرکت است که تا پایان سال جاری، با حضور ممیزان شخص ثالث، ممیزی نهایی در این خصوص انجام خواهد شد.

گفتنی است در حال حاضر، گواهی نامه سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015، سیستم مدیریت زیستمحیطیISO14001-2015 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی 2007OHSAS-18001 و گواهی نامه های مربوط به سیستم مدیریت انرژی 2011 -50001  و سیستم مدیریت زیست محیطی2013- 14031 در نیروگاه مستقر شده است.

 

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید