x
شعار سال

دوره آموزشی بهره برداری از هیترهای فشارقوی و فیدپمپ های واحدهای بخار

پنجشنبه 07 شهریور 1398
بازدید: 30 بار

 
❇️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، وبه نقل از رئیس گروه آموزش شرکت ضرورت کسب آمادگی کارکنان نیروگاه برای بهره برداری از واحدهای بخاری و اهمیت انتقال دانش فنی به کارکنان جوان، موجب برگزاری یک دوره آموزشی تخصصی شد که با حضور کارکنان بهره برداری شرکت، برگزار گردید. 
🔶 علی حق پرست در خصوص این دوره اظهار داشت ' در این دوره آموزشی، نحوه بهره برداری، ایزوله و رفع ایزوله ی هیترهای فشار قوی و همچنین نحوه بهره برداری، ایزوله و رفع ایزوله ی فیدپمپ های مربوط به واحدهای 250 مگاواتی از سوی متخصصان و کارشناسان نیروگاه بخار، تدریس شد و مباحث فوق، مورد بررسی قرار گرفت.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR