x
شعار سال

دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

شنبه 07 تیر 1399
بازدید: 262 بار

 
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی«ISO 45001:2018» با حضور مدیران و کارشناسان نیروگاه شهید رجایی برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور کسب دانش لازم در خصوص استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی«ISO 45001:2018» و استفاده از ظرفیت این سیستم مدیریتی برای برخورد سیستماتیک با مسائل ایمنی و بهداشتی، یک دوره آموزشی با محور آشنایی با این استاندارد، در نیروگاه یرگزار گردید. 
ضرورت صیانت از نیروی انسانی در مقابل حوادث ناشی از کار و الزام رعایت الگوهای لازم برای برخورد با این شرایط، پیش از این موجب استقرار سیستم مدیریتی«OHSAS 18001» در نیروگاه شده بود که با تعریف و تدوین استاندارد مدیریتی جدید در حوزه ایمنی و بهداشتی، سیستم مدیریتی «ISO 45001:2018»، جایگزین استاندارد پیشین در نیروگاه شد. 
هدف کلی سیستم مدیریتی «ISO 45001:2018»، کاهش ریسک های غیرقابل قبول و اطمینان از ایمنی و سلامت نیروی انسانی در سازمان است.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید