x
شعار سال

دوره آموزشی آشنایی با الزامات ممیزی سیستم های مدیریتی

سه‌شنبه 24 دی 1398
بازدید: 295 بار

 

دوره آموزشی آشنایی با ممیزی داخلی سیستم های مدیریتی ایزو با حضور ممیزان و ذینفعان این حوزه در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، گروه تحقیقات و بهبود بهره وری نیروگاه به منظور آموزش نیروی انسانی لازم برای انجام فرآیند ممیزی و با هدف آشنایی ممیز شوندگان با این فرآیند، اقدام به برگزاری یک دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان این شرکت نمود.

مجتبی مشایخی، رییس گروه تحقیقات و بهبود بهره وری نیروگاه در توضیح این خبر گفت: هرساله با حضور ممیزان شخص سوم در نیروگاه، تطابق شواهد موجود با معیارهای ممیزی، مورد بررسی قرار می گیرد که به همین منظور برای کسب آمادگی لازم و آشنایی ممیز شوندگان با فرآیند ممیزی، دوره آموزشی آشنایی با ممیزی داخلی سیستم مدیریتی، مطابق با استاندارد  ایزو 19011 برای ممیزان داخلی، مدیران و کارشناسان این شرکت برگزار شد.

رییس گروه تحقیقات و بهبود بهره وری نیروگاه با اشاره به سرفصل آموزشی این دوره افزود: برای یکپارچه سازی در ممیزی سیستم های مدیریتی در سازمان، آشنایی با یک الگوی مشخص مبتنی بر استانداردهای بین المللی، ضرورتی بود که با دعوت از مدرس این حوزه، مفاهیم مرتبط با ممیزی، چگونگی بررسی شواهد و نحوه انطباق آن با معیارهای تعریف شده، بر اساس الگوی ISO-19011: 2018 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نیروگاه شهید رجایی تاکنون توانسته است گواهی نامه سیستم های مدیریت یکپارچه «IMS» مبتنی بر استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2015، سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001-2015 و سیستم ایمنی و بهداشت شغلی 2007OHSAS-18001 و گواهی نامه های مربوط به سیستم مدیریت انرژی 2011 -50001  و سیستم مدیریت زیست محیطی2013- 14031 را دریافت کرده و پیاده نماید.

 

 

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید