x
شعار سال

دست یابی به رکورد تازه در تولید آب مقطر

شنبه 24 آبان 1399
بازدید: 1368 بار

ظرفیت تولید آب مقطر «ترین»شماره 4 تصفیه خانه شیمی نیروگاه شهید رجایی، با نزدیک به 6 هزار متر مکعب، به میزان 55 درصد افزایش یافت.
✍🏻 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، غفور بازی مدیر امور شیمی با اشاره به دستیابی نیروگاه بخار به رکورد تازه در تولید آب مقطر گفت: متخصصان شیمی با استفاده از روش های مبتنی بر استاندارد بهره برداری، توانستند با تولید 5 هزار و 630 متر مکعب آب مقطر، به رکورد تازه ای در این زمینه دست یابند.
✳️ مدیر امور شیمی نیروگاه بخار افزود: بازه زمانی فعالیت یک «ترین» تصفیه خانه شیمی برای تولید آب مقطر، حدود 18 ساعت با تولید 3600 متر مکعب است که در رکورد جدید، «ترین» شماره 4 توانست به مدت 30 ساعت با تولید 5630 مترمکعب به تولید آب مقطر بپردازد.
✴️ وی بیان داشت: پیش از این نیز با انجام روش های بهره برداری مناسب، امور شیمی بخار توانسته بود به رکوردهای جدیدی دست یابد. اما در رکورد اخیر و با این میزان تولید، 55 درصد به ظرفیت تولید آب مقطر «ترین» شماره 4 اضافه شده که این رقم، بالاترین رکوردی است که تاکنون در این حوزه به دست آمده است.
❇️ مدیریت صحیح مصرف آب با اولویت بخشیدن به بهره برداری از آب چاههایی که از هدایت الکتریکی کمتری برخوردار است به همراه تعمیرات اساسی «ترین» ها و رفع مشکلات فنی، دلایل اساسی در دست یابی به این رکورد است که مدیر امور شیمی بخار به آن اشاره نمود.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR