x
شعار سال

خروج واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی نیروگاه از مدار تولید

یکشنبه 21 مهر 1398
بازدید: 250 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در تداوم اجرای فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده گانه نیروگاه به منظور کسب حداکثر آمادگی تولید در پیک تابستان، واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید خارج شد.
در این دوره از فعالیت های تعمیراتی، تجهیزات اصلی و کمکی این واحد از سوی گروه های سه گانه تعمیرات نیروگاه در مدت 20 روز، مورد بازدید قرار خواهد گرفت تا پس از حصول اطمینان از رفع معایب احتمالی، این واحد برای تولید در پیک پرمصرف تابستان، حداکثر آمادگی را کسب نماید.
بازدید از تجهیزات ژنراتور و سیستم تحریک آن، بازدید از کندانسور واحد، بازدید از تجهیزات توربین، رفع نشتی از انواع والوها، رفع نشتی از دلتاهای برج خنک کن اصلی، بازدید از CWP ها، همچنین بازدید از پمپ های  ACT، بازدید از فن های گلند کندانسور، بازدید از والوهای وزنه ای CWP و برج خنک کن اصلی، بازدید از المان های مربوط به بویلر های شماره 1 و 2 و رفع نشتی از این المان ها، رفع نشتی از والوهای HP درام و ...، مهم ترین فعالیت هایی است که در این واحد به انجام خواهد رسید.
رفع اتلاف حرارتی از دیواره های بویلر و تعویض عایق دیواره ها، رفع نشتی از والوهای بویلر و نیز بازدید از تجهیزات الکتریکی و ابزار دقیقی و بازدید از ترانس اصلی واحد، از دیگر فعالیت هایی است که در این دوره برای کسب آمادگی تولید برق پایدار و مطمئن انجام می شود.
در این گزارش آمده است، پس از اتمام فعالیت تعمیرات واحد شماره یک بخاری سیکل ترکیبی، واحد شماره 2 گازی این نیروگاه نیز برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج می شود.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید