x
شعار سال

جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین

پنجشنبه 18 مهر 1398
بازدید: 48 بار

جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین با حضور مدیران عامل این صنعت، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان قزوین با حضور مدیران عامل این صنعت، در نیروگاه شهید رجایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظوربررسی مسائل مرتبط با صنعت آب و برق استان قزوین، جلسه شورای انسجام بخشی این صنعت با حضور مدیران عامل شرکت ها برگزار شد.

علی فرهور مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی و میزبان این جلسه در ابتدا به تشریح عملکرد نیروگاه در تولید برق پایدار پرداخت و با اشاره به عبور بدون خاموشی و موفقیت آمیز صنعت برق از پیک تابستان، از مدیریت مصرف به عامل مهمی در دست یابی به این مهم، یاد نمود.

در ادامه، مدیران عامل صنعت آب و برق استان، به نکات مرتبط با موضوع جلسه پرداخته و عملکرد حوزه خود را به منظور هماهنگی و تبادل نظر، تشریح نمودند.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR