x
شعار سال

تولید بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه

شنبه 07 تیر 1399
بازدید: 267 بار


بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون کیلووات ساعت انرژی ناخالص در فروردین و اردیبهشت امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در فروردین و اردیبهشت سال جاری، یک میلیارد و هشتصد و هجده میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی ناخالص در واحدهای سیزده گانه نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. 
از این میزان انرژی، هشتصد و چهل و هشت میلیون و چهارصدو چهار هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و نهصد و هفتاد میلیون و سیصد و بیست و دو هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است. 
نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و تولید سالانه حدود 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی، برق 4 درصد از نیاز مصرف کنندگان این انرژی را در کشور تامین می کند.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید