x
شعار سال

تعویض عایق تانک های ذخیره گازCO2 واحدهای توربین گازی

پنجشنبه 07 شهریور 1398
بازدید: 39 بار

عملیات تعویض عایق تانک های ذخیره گاز CO2 واحدهای توربین گازی نیروگاه شهید رجایی به منظور پیشگیری از اتلاف انرژی در سیستم اطفاء حریق این واحدها به انجام رسید.
عملیات تعویض عایق تانک های ذخیره گاز CO2 واحدهای توربین گازی نیروگاه شهید رجایی به منظور پیشگیری از اتلاف انرژی در سیستم اطفاء حریق این واحدها به انجام رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عایق بندی تانک های ذخیره گاز CO2 مربوط به سیستم اطفای حریق واحدهای گازی این نیروگاه با استفاده از عایق نوع فوم که قابلیت عایقبندی بیشتر برای پیشگیری از اتلاف انرژی دارد، تعویض شد.
بنا به این گزارش، انجام این عمل با کاهش کارکرد یخچال تانک های ذخیره گاز CO2 همراه شد که پیش از این برای جلوگیری از صدمات حاصل از افزایش فشار تانک و ممانعت از کارکرد بیش از حد سیستم خنک کاری آن، به ناچار مقداری از گاز CO2 ذخیره در تانک برای رسیدن به فشار نرمال، به فضای آزاد، رها می شد.
بازدید از مسیر گاز CO2، رفع نشتی ها و تعمیر اساسی تمامی والوهای مربوط به سیستم اطفای حریق واحدهای گازی، بخش دیگری از فعالیت بهینه سازی در این سیستم بود که با موفقیت در 3 واحد گازی از سوی امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی به انجام رسید.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR