x
شعار سال

به روز رسانی سیستم کنترل نشت گاز طبیعی در واحدهای گازی

یکشنبه 12 آبان 1398
بازدید: 269 بار

سیستم کنترل نشت گاز طبیعی واحدهای گازی نیروگاه از سوی متخصصان این شرکت به روزرسانی می شود.

سیستم کنترل نشت گاز طبیعی واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی از سوی متخصصان این شرکت به روزرسانی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی به منظور ارتقای عملکرد صحیح سیستم کنترل نشت سوخت گاز واحدهای توربین گازی، متخصصان ابزاردقیق این نیروگاه با استفاده از توانمندی و دانش بومی، این سیستم را به روز رسانی می کنند.

بنا به این گزارش، با توجه به استفاده از سوخت گاز طبیعی در واحدهای گازی و ضرورت رعایت موارد ایمنی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ناشی از انفجار گاز محبوس، متخصصان ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی در حال به بروز رسانی و کالیبراسیون سیستم کنترل نشت سوخت گاز این واحدها نموده اند که انجام آن، موجب افزایش اطمینان از صحت عملکرد این سیستم خواهد شد.

در ادامه این گزارش آمده است، برای انجام عملیات کالیبراسیون سنسورهای سیستم کنترل نشت سوخت گاز، نیاز به کپسول هایی حاوی گاز متان استاندارد است که می باید از طریق شیلنگ مخصوص، انجام شود؛  از این روی متخصصان ابزار دقیق شرکت اقدام به ساخت این شیلنگ های ارتباطی نمودند که با نتایج مطلوب همراه بوده است.

گفتنی است هم اکنون سیستم کنترل نشت سوخت گاز طبیعی، در واحدهای شماره 2 و 4 در حال به روز رسانی است که در آینده، این سیستم در 4 واحد دیگر هم به روز رسانی خواهد شد.

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید