x
شعار سال

بهبود قابل توجه شاخص های عمده تولید در نیروگاه

پنجشنبه 23 آبان 1398
بازدید: 283 بار

 

شاخص های عمده تولید نیروگاه شهید رجایی از ابتدای راه اندازی واحدهای آن تاکنون، روند رو به بهبود داشته است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، بررسی وضعیت آماری شاخص های عمده تولید نیروگاه از آغاز بهره برداری آن تا کنون، حاکی از رشد قابل ملاحظه این شاخص ها دارد؛ به طوری که مقایسه ی آماری وضعیت خروج های اضطراری واحدهای سیزده گانه در طول سال های بهره برداری این واحدها نشان می دهد از سال 1392 نرخ خروج اضطراری واحدها، 7/4 و به تعداد 78 خروج بوده، در حالی که در8 ماهه امسال، این رقم در روندی نزولی، زیر یک درصد و با تعداد خروج 15 مورد بوده است.

مصرف سوخت پاک گاز طبیعی در طی سال های اخیر، در نیروگاه همواره رو به افزایش بوده که در این باره آمارها نشان می دهد در سال 1392 سهم این نوع سوخت در واحدهای سیزده گانه، 34 درصد بوده و با افزایش سهم سوخت پاک گاز طبیعی، این رقم در طی سال های اخیر، سیر صعودی یافته، به گونه ای که در 8 ماهه امسال به 90 درصد رسیده است.

کاهش مصرف آب در نیروگاه به عنوان یک شاخص مهم زیست محیطی همواره مورد توجه مدیریت شرکت قرار داشته؛ از این روی با تلاش در جهت بهبود این شاخص، تاکنون اقدامات اصلاحی متعددی انجام شده که حاصل آن، کاهش میزان مصرف آب از 134 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت تولید برق در سال 1392 به 82 لیتر در 8 ماهه امسال رسیده است.

راندمان واحدها نیز به عنوان یک شاخص مهم، در 8 ماهه امسال در مقایسه با سال های گذشته، بهبود یافته است؛ به طوری که از ابتدای امسال تا آبان، رقم آن به مقدار 41 درصد رسیده که نسبت به سال های های گذشته، حدود یک درصد افزایش نشان می دهد.

تمدید سیستم های مدیریتی استقرار یافته پیشین و همچنین استقرار سیستم مدیریت دارایی فیزیکی ISO 55001: 2014 با استفاده از ظرفیت های داخلی و توانمندی متخصصان نیروگاه به عنوان اولین نیروگاه دریافت کننده این سیستم، ارائه مقالات متعدد فنی و تخصصی از سوی متخصصان نیروگاه در همایش ها و کنفرانس های معتبر داخلی و خارج از کشور، کسب رتبه عالی در ارزیابی عملکرد حوزه HSE در بین نیروگاه های حرارتی کشور، کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت برق کشور و ...، فعالیت های شاخص دیگری است که در کنار بهبود شاخص های عمده تولید، موجب کسب رتبه ی نخست ارزیابی عملکرد نیروگاه شهید رجایی، به طور پیاپی در سال های 96 و 97 در صنعت تولید برق حرارتی شده است.

 

 

 

 

 

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید