x
شعار سال

بهبود شاخص های مهم تولید در نیروگاه شهید رجایی

دو‌شنبه 16 دی 1398
بازدید: 259 بار

 

میزان آمادگی واحدهای نیروگاه شهید رجایی در 9 ماهه امسال، افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در 9 ماهه امسال، میزان آمادگی واحدهای سیزده گانه نیروگاه، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل توجه داشته است.

بنا به این گزارش، آمادگی واحدهای نیروگاه در 9 ماهه امسال با 10 میلیارد و 409 میلیون و 673 هزار کیلووات ساعت، به میزان 4 درصد نسبت به وضعیت آمادگی آن در مدت مشابه سال گذشته با رقم 10 میلیارد و21 میلیون و 813 هزار کیلووات ساعت، رشد یافته است.

کاهش تعداد خروج های اضطراری واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی، خبر دیگری است که در این باره آمده است؛ در 9 ماهه امسال، انجام تعمیرات به موقع، استفاده از روش های پیشگیرانه موثر در تعمیرات و بهره برداری مبتنی بر استانداردهای تعریف شده، موجب کاهش تعداد خروج های اضطراری شده است؛ به طوری که تعداد خروج اضطراری واحدها در 9 ماهه امسال با 20 مورد، در مقایسه با تعداد 25 خروج در مدت مشابه سال گذشته، 25 درصد، کاهش داشته است.

ضرورت توجه به مسائل محیط زیست، این شرکت را برآن داشته تا با انجام اقدامات اصلاحی، مصرف آب در نیروگاه، کاهش یابد؛ به طوری که با اجرای طرح های اصلاحی در 9 ماهه امسال، کاهش قابل توجهی در حوزه مصرف آب واحدها به ثبت رسیده است.

در پایان این گزارش با اشاره به وضعیت مصرف سوخت گاز طبیعی در نیروگاه آمده است، به منظور صیانت از محیط زیست، میزان مصرف سوخت پاک (گاز طبیعی)، از سال 1392 تا پایان آذر امسال، روندی افزایشی داشته است؛ به گونه ای که سهم مصرف سوخت گاز طبیعی نسبت به سوخت مایع، از سال 92 با 34 درصد، به سهم 84 درصد در پایان آذر امسال رسیده است.

                          

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید