x
شعار سال

برگزاری سمینار آشنایی با الزامات استاندارد ISO 45001

پنجشنبه 07 شهریور 1398
بازدید: 47 بار

سمینار آشنایی با الزامات استاندارد ISO 45001-2018 با حضور کارشناسان و متخصصان نیروگاه در این شرکت برگزار شد.
سمینار آشنایی با الزامات استاندارد ISO 45001-2018 با حضور کارشناسان و متخصصان نیروگاه شهید رجایی در این شرکت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مفاهیم استاندارد ISO 45001-2018 و ارائه تحلیل و تعاریف مربوط به پیاده سازی این استاندارد در سازمان، موضوعی بود که در سیمنار آموزشی آشنایی با این مفهوم، تشریح شد.
شرکت کنندگان در ادامه به طرح پرسش های مرتبط با فرآیند پیاده سازی این استاندارد در سازمان پرداختند که مدرس سمینار، با تشریح مفاهیم این استاندارد، حاضران را با الزامات این استاندارد آشنا نمود.
فراهم آوردن زمینه لازم برای پیشگیری از آسیب ها و بیماری های مرتبط با کار و ایجاد فضای ایمن و سالم برای کارکنان، ضرورتی است که عملیاتی کردن آن، نیازمند استفاده از یک روش جامع است که برگزاری سمینار الزامات استانداردISO 45001-2018 در نیروگاه، ابزاری برای این منظور است.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR