x
شعار سال

برگزاری دوره آموزشی ایمنی عمومی در نیروگاه

شنبه 16 شهریور 1398
بازدید: 230 بار

دوره آموزشی ایمنی، برای آشنایی کارکنان تعمیرات نیروگاه با قوانین ایمنی در کار، برگزار شد.
دوره آموزشی ایمنی، برای آشنایی کارکنان تعمیرات نیروگاه شهید رجایی با قوانین ایمنی در کار، برگزار شد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مدرس دوره آموزشی، در تشریح قوانین مرتبط با ایمنی در کار گفت: کارگران شاغل در هر کارگاه برای پیشگیری از حوادث احتمالی، طبق قوانین مربوطه می باید با رعایت موازین ایمنی و مطابق با دستورالعمل های تدوین شده، از ایجاد شرایطی که منجر به حوادث احتمالی می شود، جلوگیری نمایند.
مدرس دوره آموزشی با اشاره به این که قوانین مربوط به ایمنی در کار برای صیانت از کارگران در محیط کار، به تصویب رسیده است، رعایت استفاده از لوازم ایمنی فردی و لباس کار را الزامی دانست و همچنین بر مشارکت در اجرای معاینات ادواری برای شناسایی و عارضه یابی کارگران، تاکید نمود.
گفتنی است، برگزاری دوره های آموزشی با محور ایمنی در کار، الزامی برای پیمانکاران است تا با گذراندن این دوره ها و اطمینان از کسب آموزش های لازم، برای  تداوم فعالیت های خود، گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران را دریافت نمایند.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید