x
شعار سال

بازسازی محور فیدپمپ بویلرهای کمکی

شنبه 16 آذر 1398
بازدید: 306 بار

متخصصان نیروگاه شهیدرجایی، توانستند با استفاده از ظرفیت داخلی، محور فیدپمپ بویلرهای کمکی را بازسازی نمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محور فیدپمپ مربوط به یکی از بویلرهای کمکی نیروگاه که دچار آسیب شده بود، با استفاده از توان فنی متخصصان کارگاه بخار، بازسازی شد.

محمد فلاح، مسئول کارگاه بخار نیروگاه در این باره گفت: به دنبال ایجاد اشکال در عملکرد فیدپمپ بویلر کمکی به دلیل آسیب وارده به محور این تجهیز، متخصصان کارگاه با انجام عملیات ماشین کاری(برش کاری، جوش کاری، تراش کاری و فرزکاری کاری) یک محور داغی را بازسازی کرده و برای ورود به چرخه کار، تحویل انبار نمودند.

مسئول کارگاه نیروگاه بخار افزود: پیش از این نیز در یک اقدام مشابه، یک مورد محور مربوط به تجهیز فید پمپ بویلر کمکی، به طور کامل ساخته و در محل خود، نصب گردید.

بازسازی و یا ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای نیروگاه در داخل، علاوه بر افزایش باورمندی به توانایی داخلی، موجب کاهش قابل توجه هزینه های تعمیراتی و جاری شده است
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید