x
شعار سال

بازسازی تجهیزات واحدها در کارگاه نیروگاه شهید رجایی

دو‌شنبه 15 مهر 1398
بازدید: 266 بار

قطعات و تجهیزات واحدهای نیروگاه شهید رجایی در کارگاه های بخار و سیکل ترکیبی این شرکت بازسازی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور تولید برق مطمئن وکمک به پایداری تولید، تجهیزات و قطعات معیوب واحدهای سیزده گانه نیروگاه در کارگاه های این شرکت بازسازی و تعمیر می شود.

بازسازی شفت فیدپمپ واحد شماره 2 بخاری، بازسازی پری فیلتر درایر هوای کنترل کمپرسورخانه، بازسازی ساپورت های مربوط به فیلترها، همچنین بازسازی سپریتور مسیر هوای کنترل، بخشی از فعالیت های بازسازی تجهیزات واحدها است که از سوی متخصصان و تکنسین های کارگاه بخار نیروگاه به انجام رسید.

گفتنی است نیروگاه شهید رجایی با حضورکارکنان متخصص در حوزه های مکانیک، الکتریک، ابزار دقیق و ساخت داخل، قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای خود را با رویکرد درون زایی و با تکیه بر توانمندی های داخلی، تامین می کند.

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید