x
شعار سال

بازدید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قزوین از نیروگاه شهید رجایی

جمعه 20 آبان 1401
بازدید: 76 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه  علوم پزشکی قزوین، دانشجویان دانشکده بهداشت و محیط زیست ، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.

آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.

بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، همچنین بازدید از برج های خنک کننده نیروگاه بخار، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR