x
شعار سال

بازدید از فعالیت های عایق کاری دودکش و دوربین نصب شده در ارتفاع

دو‌شنبه 19 اسفند 1398
بازدید: 480 بار

 

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، به منظور بازدید از فعالیت های عایق کاری دودکش و دوربین نصب شده در ارتفاع، کارکنان ایمنی در ارتفاعات مختلف دودکش حضور یافته و به بررسی اقدامات انجام شده پرداختند.

علاوه بر بازدید ازمحل های عایق کاری، کارکنان ایمنی که دارای صلاحیت کار در ارتفاع هستند، از دوربین نصب شده در ارتفاع 80 متری دودکش، بازدید و اقدام به تمیزکاری لنز و اتصالات آن نمودند.

دودکش نیروگاه دارای ارتفاع 220 متر است که برای انجام عایق کاری و نظارت بر حسن اجرای آن، نیازمند تخصص کار در ارتفاع است.

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید