x
شعار سال

افزایش 3 درصدی آمادگی واحدهای نیروگاه در 3 ماهه سال ۱۳۹۸

یکشنبه 23 تیر 1398
بازدید: 55 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید  رجایی، بررسی وضعیت آماری شاخص های عمده نیروگاه در 3 ماهه سال 98 و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته نشان از رشد این شاخص ها دارد که در این میان میزان آمادگی واحدهای نیروگاه به عنوان یکی از شاخص های عمده تولید، نشان می دهد در 3 ماهه سال جاری، این شاخص نسبت به مدت مشابه آن در سال 97، به میزان 3 درصد افزایش داشته است. 
میزان مصرف آب، دیگر شاخص مهمی است که بررسی وضعیت مصرفی آن در واحدهای سیزده گانه نشان می دهد این شاخص در 3 ماهه امسال با 80 لیتر مصرف در هر مگاوات ساعت تولید برق، در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال 97 با مصرف 88 لیتر به ازای هر مگاوات ساعت تولید برق، بیش از 3 درصد کاهش داشته است.
در ادامه این گزارش آمده است، کاهش خروج اضطراری واحدها، از شاخص های مهم در 3 ماهه سال جاری است که بررسی آماری این شاخص، حاکی از کاهش 20 درصدی آن نسبت به 3 ماهه ابتدایی سال 97 است.
در پایان این گزارش به کاهش مصرف داخلی در 3 ماهه سال 98 اشاره شده است؛ به طوری که مقایسه این شاخص در سال جاری با مدت مشابه سال گذشته، حاکی از 4 درصد کاهش در این شاخص مهم است.‌
گفتنی است، انجام به موقع تعمیرات و بهره برداری مبتنی بر استانداردهای تعریف شده، از عوامل موثر در بهبود شاخص های مهم نیروگاه شهید رجایی است.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR