x
شعار سال

افزایش پایداری سیستم سوخت رسانی واحدهای گازی

یکشنبه 14 مهر 1398
بازدید: 224 بار

با انجام اصلاح مسیر تغذیه پمپ خانه سوخت واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی، ضریب پایداری سیستم سوخت رسانی این واحدها افزایش یافت.

با انجام اصلاح مسیر تغذیه پمپ خانه سوخت واحدهای گازی نیروگاه شهید رجایی، ضریب پایداری سیستم سوخت رسانی این واحدها افزایش یافت. 
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در پی ایجاد اشکال در سیستم سوخت رسانی واحدهای گازی سیکل ترکیبی، گروه ابزاردقیق و امور تعمیرات الکتریک با انجام اصلاحیه در مسیر تغذیه سیستم سوخت رسانی این واحدها، اقدام به رفع اشکال ایجاد شده نموده و موجب افزایش پایداری تجهیزات مربوط به پمپ خانه سوخت مایع شدند. 
بنا به این گزارش، گروه ابزار دقیق نیروگاه سیکل ترکیبی، به منظور رفع اشکال مربوط به خروج ناگهانی پمپ های سیستم سوخت رسانی سوخت مایع واحدهای گازی، پس از بررسی های مشترک با امور الکتریک این نیروگاه، مسیر تغذیه این سیستم را با پیاده سازی پیشنهاد فنی این گروه، تغییر داده و اشکال ایجاد شده را، رفع نمود.

لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید