x
شعار سال

ارایه مقاله مدیر HSE نیروگاه شهید رجایی در همایش بین المللی انرژی

دو‌شنبه 04 تیر 1397
بازدید: 134 بار

مقاله علمی مدیر HSE نیروگاه شهید رجایی، از سوی کمیته ی داوران دوازدهمین همایش بین المللی انرژی مورد پذیرش قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، علی رضا کیان بخش، مدیر HSE نیروگاه با ارائه مقاله با عنوان «امکان سنجی و استفاده مجدد از پساب واحدهای نمونه گیری نیروگاه» در دوازدهمین همایش بین المللی انرژی، موفق به دریافت لوح تقدیر این همایش شد.
این مقاله با رویکردی عملی و با تمرکز بر کاهش اتلاف انرژی و مواد، به اهمیت منبع حیاتی آب و استفاده از روشی موثر در احیای دوباره این ماده در صنعت نیروگاهی پرداخته است.
نویسنده در این مقاله با ارائه روش عینی و عملی نشان داده است استفاده از دورریزهای بی خطر واحدهای نمونه گیری در سیکل آب و بخار نیروگاه که هم اکنون در حال اجرا است، موجب صرفه جویی روزانه 350 متر مکعب آب مقطر، شده است.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR