x
شعار سال

آماده سازی تجهیزات و قطعات واحدهای سیکل ترکیبی

پنجشنبه 19 تیر 1399
بازدید: 384 بار

🟢تعمیر و سرویس کاری تجهیزات واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی با هدف کسب آمادگی تولید در پیک تابستان، در حال انجام است. 
❇️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، با آغاز فصل گرما و ضرورت آماده سازی واحدهای نیروگاه برای تولید برق پایدار به ویژه در پیک تابستان، تجهیزات و قطعات استراتژیک واحدهای سیکل ترکیبی از سوی متخصصان تعمیرات مکانیک این نیروگاه در حال تعمیر و سرویس کاری است. 
❇️بهنام کریمی مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی، در تشریح فعالیت های این امور گفت: انجام به موقع فعالیت های تعمیراتی به همراه اجرای با کیفیت آن، برای حفظ آمادگی واحدها، وظیفه کارکنان تعمیرات است که در همین رابطه،یک دستگاه بویلر فیدپمپ در کارگاه این نیروگاه، دمونتاژ شده تا پس از بررسی وضعیت عملکرد آن، نسبت به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب این تجهیز اقدام شود. 
❇️کریمی افزود: در همین خصوص یک دستگاه الکتروموتور یدکی هم که برای آماده سازی، نیازمند تعویض یاتاقان است، هم اکنون از سوی کارکنان این امور در کارگاه سیکل ترکیبی، دمونتاژ شده است. 
✅مدیرامور تعمیرات مکانیک سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی ادامه د اد: همچنین بازدید گیربکس فن های پیک کولر واحدهای بخاری، تعمیر انواع والوهای دستی و موتوری معیوب و بازدید و رفع نشتی مسیر مربوط به ورودی دلتاهای واقع در برج های خنک کننده اصلی، از دیگر فعالیت های شاخصی است که از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک انجام می شود. 
❇️نیروگاه شهید رجایی با دارابودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و قدرت نامی 2040 مگاوات، برق حدود 4 درصد از مصرف کنندگان را تامین می کند.


لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید