x
شعار سال

آماده سازی تجهیزات و ابزار مرتبط با فعالیت های تعمیرات

شنبه 23 شهریور 1398
بازدید: 242 بار

تجهیزات و ابزار مربوط به فعالیت های تعمیرات واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی پس از بازسازی، آماده بهره برداری شد.
تجهیزات و ابزار مربوط به فعالیت های تعمیرات واحدهای سیکل ترکیبی نیروگاه شهید رجایی پس از بازسازی، آماده بهره برداری شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، هرساله به منظور آماده سازی واحدهای این نیروگاه برای تولید برق پایدار، فعالیت هایی با محور تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای انجام می شود که برای تحقق این برنامه ها، کارکنان تعمیرات پیش از آغاز فعالیت های تعمیراتی، ابزار و تجهیزات مربوطه به این فعالیت ها را سرویس کاری کرده و آماده بهره برداری می کنند.
بنا به این گزارش، امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی در همین رابطه با توجه به کاربرد وسیع انواع «جک» ها و «پمپ» ها در فعالیت های تعمیراتی، اقدام به بازسازی و سرویس کاری این ابزار و تجهیزات نمود تا با کمترین وقفه،  فرآیند تعمیرات واحدها، تداوم یابد.
در این اقدام که با هدف آماده سازی تجهیزات و ابزار تعمیراتی با کمترین هزینه در زمان کوتاه به انجام رسید، متخصصان امور تعمیرات مکانیک نیروگاه سیکل ترکیبی موفق شدند تعداد 20 عدد انواع جک‌ها و پمپ‌های موجود در ابزارمندی این نیروگاه را به طور کامل بازسازی نموده و آماده بهره برداری در فعالیت های فصل تعمیرات نمایند.
گفتنی است انجام این فعالیت ها با استفاده از ظرفیت های داخلی و به کارگیری قطعات موجود، علاوه بر کاهش هزینه های جاری،  موجب افزایش بهره وری شده است.
لطفا نظرات خود را در مورد این خبر با ما درمیان بگذارید