x
شعار سال

Search by: January 2021

Sunday 31 January 2021

تعداد 133 نوع قطعه مورد نیاز واحدهای نیروگاه شهید رجایی، از سوی متخصصان داخلی، طراحی و ساخته شد....

  Continue ...

  Sunday 31 January 2021

  برنامه های نیروگاه شهید رجایی ویژه ایام فجر، از سوی مدیر روابط عمومی نیروگاه تشریح شد....

   Continue ...

   Wednesday 27 January 2021

   بیش از 9 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در 10 ماهه امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد....

    Continue ...

    Monday 18 January 2021

    بخشی از روتور انتهایی توربین واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی با استفاده از ظرفیت دانش و تخصص داخلی در کشور طراحی و ساخته شد....

     Continue ...