x
شعار سال

Search by: December 2020

Thursday 24 December 2020

بیش از 8 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی خالص در 9 ماهه امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی قزوین، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد....

  Continue ...

  Thursday 24 December 2020

  بیش از هفتصد میلیون کیلو وات ساعت انرژی خالص در آذر 99 از سوی واحدهای نیروگاه شهید رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد....

   Continue ...

   Wednesday 23 December 2020

   بیش از 8 میلیارد کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی خالص در 9 ماهه امسال از سوی واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، تولید و به شبکه سراسری تحویل شد....

    Continue ...

    Monday 21 December 2020

    پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه شهید رجایی، مسابقه مجازی با موضوع مهدویت در نیروگاه شهید رجایی برگزار نمود....

     Continue ...