x
شعار سال

3 واحد نیروگاه شهید رجایی به طور همزمان در دست تعمیرات است

Wednesday, October 7, 2020
بازدید: 841 بار

در تداوم فعالیت های تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی، 3 واحد بخاری و گازی این نیروگاه، به طور همزمان در دست تعمیرات قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در فصل تعمیرات نیروگاهی، واحد شماره 4 بخاری برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید، خارج شده و واحدهای شماره 2 و 5 گازی هم تحت تعمیرات اساسی و RI کمپرسور قرار دارند.
هرساله به منظور اطمینان از عملکرد واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری برق، واحدهای سیزده گانه این شرکت متناسب با ساعت کارکرد آن ها، تحت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدیدهای دوره ای قرار می گیرد که در این دوره هم، 17 فعالیت تعمیراتی برنامه ریزی شده است که از نیمه دوم شهریور، آغاز و تا پایان اردیبهشت سال 1399 ادامه خواهد یافت.
واحد شماره 4 بخاری به ظرفیت 250 مگاوات، نخستین واحدی بود که در فصل تعمیرات امسال، مطابق جدول زمانبندی تعریف شده، برای انجام تعمیرات اساسی از مدار تولید، خارج شد و به دنبال آن، واحد شماره 5 گازی و سپس واحد شماره 2 گازی هم به منظور انجام تعمیرات اساسی و RI از شبکه سراسری تولید برق خارج شدند.
با انجام تعمیرات همزمان 3 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، در مجموع 550 مگاوات از ظرفیت تولید انرژی الکتریکی نیروگاه در دست تعمیرات قرار گرفته است.
امسال، مطابق با جدول زمانبندی تعمیرات واحدهای سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی، 2 فعالیت تعمیرات اساسی، یک تعمیرات نیمه اساسی و 5 برنامه تعمیرات بازدید دوره ای در نیروگاه بخار انجام می شود و در نیروگاه سیکل ترکیبی هم 2 برنامه تعمیرات اساسی به همراه «RI» کمپرسور و 4 برنامه تعمیرات بازدید محفظه احتراق و تعویض نازل برای واحدهای گازی و 2 مورد تعمیرات بازدید دوره ای و یک تعمیرات نیمه سنگین برای واحدهای بخاری سیکل ترکیبی، پیش بینی شده است که تا میانه بهار سال 1400 ادامه خواهد داشت.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR