x
شعار سال

🔷️کاهش قابل توجه خروج های اضطراری در هر زمان ممکن

Sunday, November 14, 2021
بازدید: 432 بار

با انجام اصلاحیه در سيستم پرژسوخت مایع توربين گاز نیروگاه شهید رجایی، خروج های اضطراری کاهش یافت.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به ضرورت افزایش راندمان واحدهای بخاری گفت: یکی از اهداف مورد نظر ، افزایش راندمان واحد ها و جلوگیری از خروج های اضطراری است که این مهم با انجام اصلاحیه ها و مدیریت صحیح منابع و ظرفیت های موجود، قابل حصول است.
♦️موتابها با تشریح اقدامات انجام شده برای ارتقای راندمان واحد های گازی افزود: در همین خصوص با استفاده از خرد جمعی و ظرفیت دانش و تجربه متخصصان نیروگاه، توانستیم به راه کاری برای پيشگيري از حوادث و خسارات ناشي از مشكلات و افزایش راندمان واحد ها دست یابیم.
♦️موتابها افزود: همچنین به طوری که با انجام اصلاحیه در مسير پرژ سوخت مایع ، به ويژه بعد از پروسه تعویض سوخت در توربین های گازی باعث خسارت در تجهیزات سيستم پرژ و در نهايت خروج واحد و از دست دادن توليد می شد که با انجام این اصلاحیه مشكل خروج واحد ها در زمان پيك تابستان، برطرف شده و کمکی به پايداري شبكه سراسری خواهد شد.
🔷️مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه بیان داشت: نمونه هایی از دست آوردهای این اصلاحیه می توان به عدم امكان سرخ و گداخته شدن لاين هاي پرژسوخت مایع اشاره نمود ، عدم سرخ شدگي و گداخته شدن لاين هاي منتهی به نازل، كاهش خروج واحد جهت سرويس لاين هاي آسيب ديده ( پايداري واحد) و موجب كاهش هزينه ها شده است .
♦️مدیریت صحیح نیروی انسانی، انجام تعمیرات به موقع و پیشگیرانه،انجام اصلاحیه ها، رفع نشتی آب و بخار در چرخه تولید به همراه انجام اصلاحیه ها، موجب شده تا در پیک تابستان شاهد کمترین میزان خروج اضطراری در واحدهای نیروگاه باشیم.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR