x
شعار سال

تهیه گزارش خبرگزاری برنا از واحدهای نیروگاه شهید رجایی

Sunday, April 24, 2022
بازدید: 209 بار

♦️فرآیند تعمیراتی و بهره برداری در واحد های سیزده گانه نیروگاه شهید رجایی از سوی خبرنگار وعکاس خبرگزاری برنا به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، خبرنگار خبرگزاری برنا با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تولید برق و تعمیرات در واحدهای این نیروگاه گزارشی تهیه نمود.
♦️ همچنین عکاس خبرگزاری برنا برای تهیه تصاویر، در واحد شماره 3گازی سیکل ترکیبی، اتاق فرمان نیروگاه بخار و ساختمان مدیریت سیکل ترکیبی این نیروگاه حضور یافته و از فرایند تعمیرات و بهره برداری در واحدهای بخاری و گازی نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی و عبور موفقیت آمیز از پیک مصرف تابستان1401 به تصویر کشید.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR