x
شعار سال

🟢تصویربرداری عکاس خبرگزاری فارس ازتعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی

Wednesday, March 2, 2022
بازدید: 229 بار

فرآیند تعمیراتی در واحد های نیروگاه شهید رجایی از سوی عکاس خبرگزاری فارس به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عکاس خبرگزاری فارس با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تعمیرات واحدهای این نیروگاه عکس تهیه نمود.
🔷️عکاس خبرگزاری فارس برای تهیه تصاویر، در واحد شماره 3 نیروگاه بخارو همچنین واحد شماره 6و3 گازی این نیروگاه حضور یافته و از فرایند تعمیرات در واحدهای نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR