x
شعار سال

🟢تصویربرداری عکاس خبرگزاری ایسنا ازتعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی

Thursday, January 6, 2022
بازدید: 254 بار

فرآیند تعمیراتی در واحد های نیروگاه شهید رجایی از سوی عکاس خبرگزاری ایسنا به تصویر کشیده شد.
✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، عکاس خبرگزاری ایسنا با حضور در نیروگاه شهید رجایی و با تهیه گزارشی از فرآیند تعمیرات واحدهای این نیروگاه عکس تهیه نمود.
🔷️عکاس خبرگزاری ایسنا برای تهیه تصاویر، در واحد شماره ۳ بخاری سیکل ترکیبی و ۴گازی این نیروگاه حضور یافته و از فرایند تعمیرات در واحدهای نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به همشهریان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشید.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR