x
شعار سال

❇️برگزاری انتخابات تعیین نماینده کارگران نیروگاه شهید رجایی

Tuesday, November 9, 2021
بازدید: 436 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، کارکنان شرکت ، برای تعیین نماینده کارگران ، روزدو شنبه ۱۷ آبانماه ۱۴۰۰ با حضور نمایندگان اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان آبیک آرای خود را به صندوق رای واریز کردند.
❇️در پایان رای گیری و پس از شمارش آرا، "رضا رزاقیان ویوسف صالحی" به ترتیب بیشترین آرای اخذ شده را کسب نموده که پس از تایید اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نتیجه نهایی اعلام خواهد شد.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR