x
شعار سال

🟢بازدید دانشجویان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین از نیروگاه شهید رجایی

Tuesday, June 14, 2022
بازدید: 142 بار

✍️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه امام خمینی (ره)، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.
🔷آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
🔷بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار، همچنین بازدید از برج های خنک کننده نیروگاه بخار، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR