x
شعار سال

🟢بازدید اساتید ودانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی تهران از نیروگاه شهید رجایی

Saturday, January 1, 2022
بازدید: 532 بار

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از استادان و دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی تهران، با هدف آشنایی با فرآیند تولید انرژی الکتریکی، از واحدها و تجهیزات این نیروگاه بازدید کردند.
🔷️آشنایی با ساختار و عملکرد واحدهای سیزده گانه و سهم نیروگاه شهید رجایی در تولید انرژی الکتریکی، موضوعاتی بود که در ابتدا برای اساتید و دانشجویان بازدید کننده، تشریح شد.
🔷️بازدید از اتاق فرمان نیروگاه بخار و سیکل ترکیبی همچنین بازدید از موزه نیروگاه، بخش دیگری از این برنامه آموزشی بود که با توضیحات فنی کارشناسان و متخصصان نیروگاه همراه بود.
لطفا نظرات خود را در مورد این News با ما درمیان بگذارید
PAM-CAPTCHA-GENERATOR