آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

ورود 250 مگاوات انرژی الکتریکی به شبکه سراسری

درکوتاه ترین زمان ممکن برای خدمت رسانی به هموطنان محقق شد: ورود 250 مگاوات انرژی الکتریکی به شبکه سراسری با تلاش متخصصان نیروگاه شهید رجایی، واحد شماره دو بخاری به ظرفیت250 مگاوات در کوتاه ترین زمان ممکن دوباره به شبکه سراسری پیوست. به گزارش روابط عمومی شرکت

ادامه مطلب

بازدید دانشجویان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی از نیروگاه شهید رجایی قزوین

بازدید دانشجویان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی از نیروگاه شهید رجایی قزوین به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جمعی از دانشجویان دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی، با هدف ايجاد پيوندها مبنی بر کمک به بهسازی آينده علمی و صنعتی کشور، آشنایی با فرآیند

ادامه مطلب