آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین نقش را در ترویج فرهنگ صحیح مصرف برق دارد

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین: آموزش و پرورش زیربنایی‌ترین نقش را در ترویج فرهنگ صحیح مصرف برق دارد مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین: آموزش و پرورش اصلی‌‌ترین نهاد آموزشی کشور است که می‌تواند در اشاعه فرهنگ مصرف بهینه انرژی

ادامه مطلب

بازگشت دوباره 250 مگاوات به مدار تولید برق

واحد شماره 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین پس از پایان تعمیرات بازدید دوره ای، دوباره به شبکه سراسری تولید برق کشور پیوست. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حسن آزادمرد مدیر امور تعمیرات مکانیک بویلر، تاسیسات و کارگاه در تشریح خبر بازگشت

ادامه مطلب