مدیرکل صداو سیمای مرکز قزوین: برق در زندگی هموطنان نقش مهم و اساسی دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی، سعید انبارلویی مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین ظهر امروز با همراهی جمعی از مدیران آن اداره کل ، از نیروگاه شهید رجایی بازدید