نخستین آزمون تبدیل وضعیت شغلی از شرکت های تامین نیرو به شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی با حضور واجدین شرایط در محل این شرکت برگزار گردید.

✳️به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، محمد سمیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی نیروگاه در توضیح این خبر گفت: آزمون تغییر وضعیت اشتغال در نیروگاه با مشارکت تعداد 175 نفر از کارکنان شرکت های تامین نیروی شاغل در نیروگاه و با حضور نماینده شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و نمایندگانی از مرکز آموزش آذربایجان برگزار شد.
✅سمیعی افزود: سهمیه تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، وابسته به ارزیابی عملکرد نیروگاه بود که به دلیل کسب رتبه نخست عملکرد این شرکت در 2 سال گذشته در بین نیروگاه های وابسته به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، این شرایط فراهم آمد تا سهمیه تعداد آزمون شوندگان در این شرکت، افزایش یابد.
🔶وی در ادامه بیان داشت: البته آزمون تغییر وضعیت شغلی در 2 سال آینده(1400 و 1401) هم برگزار می شود تا امکان استفاده از این فرصت برای تعداد بیشتری از کارکنان نیروگاه فراهم آید که البته با توجه به وابستگی تخصیص سهمیه شرکت کنندگان به ارزیابی عملکرد شرکت، انتظار می رود همکاران در معاونت ها، با همدلی، همفکری و نظم، همچون گذشته در مسیر افزایش بهره وری و بهبود راندمان نیروگاه گام بردارند.
🟢آزمون تغییر وضعیت شغلی به دلیل شیوع ویروس کووید – 19 در سالن ورزشی چند منظور شهدای نیروگاه و با رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل های وزارت بهداشت در مدت 90 دقیقه برگزار شد.