آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

گزارش تصویری ازانجام تعمیرات واحد شماره 4 گازی نیروگاه شهید رجایی در 5 روز