آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

فعالیت های همکاران در تعمیرات بازدید دوره ای واحد 5 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی