آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

تقدیر وزیر محترم نیرو از ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی به جهت اهتمام ویژه در اشاعه فرهنگ بهینه مصرف آب و برق