آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

بازی دوستانه والیبال بین تیم های نیروگاه شهید رجایی و شرکت آبفای استان قزوین