آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

بازدید کارکنان نیروگاه شهید رجایی از سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه