آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

بازدید مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره از آسایشگاه خیریه سالمندان و معلولین امیرالمومنین (ع)