آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

بازدید مدیر عامل از تداوم فعالیت های تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره یک نیروگاه بخار شهید رجایی