آدرس نیروگاه شهید رجایی

نیروگاه شهید رجایی کیلومتر 25 اتوبان قزوین تهران

شماره تماس

028-32849211-12

آدرس ایمیل

RJ@RPGM.ir

گالری تصاویر

بازگشت

بازدید مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی از روند فعالیت های تعمیراتی درواحد شماره ۶گازی و یک بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی