ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی: تاکنون 15 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای، از آغاز فصل تعمیرات در این نیروگاه انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها مدیر عامل نیروگاه شهید رجایی در تشریح فعالیت های مربوط به تعمیرات واحدهای این شرکت اظهار داشت: از نیمه دوم سال 1401 تاکنون، از تعداد 17 برنامه سالانه تعمیراتی، 15 برنامه تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای، مربوط به واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این شرکت، عملیاتی شده و به اتمام است.
موتابها تصریح کرد : هرساله به منظور کسب آمادگی تولید انرژی الکتریکی و با هدف کمک به پایداری شبکه سراسری تولید در پیک مصرف برق تابستان ، تعداد 17 فعالیت تعمیرات اساسی، نیمه اساسی و بازدید دوره ای برای واحد های 13گانه بخاری و سیکل ترکیبی، برنامه ریزی می شود که انجام و اتمام تعمیرات بازدید دوره ای واحد 250مگاواتی شماره 3 بخار، آغاز این برنامه ها بود.
وی افزود: هم اکنون واحد شماره 2بخاری نیروگاه سیکل ترکیبی برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای در دست تعمیرات قرار دارد که این فعالیت تعمیراتی تا پایان اردیبهشت ماه انجام و به پایان خواهد رسید.
مدیرعامل نیروگاه با بیان فعالیت های تعمیراتی در واحد های بخاری نیز اظهار داشت: همچنین در نیروگاه بخار نیز هم اکنون واحد شماره دو 250 مگاواتی نیز تحت تعمیرات بازدید دوره ای قرار داشته وتا قبل از پایان اردیبهشت ماه نیز به اتمام خواهد رسید.
ابوالفضل موتابها در توضیح فرآیند برنامه ریزی برای انجام 17 فعالیت تعمیرات واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه نیز بیان داشت: هرساله نیازهای تعمیراتی واحدهای نیروگاه براساس ساعت کارکرد، دوره تعمیراتی و استاندارد شرکت سازنده، به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مدیریت شبکه سراسری برق اعلام می شود که پس از بررسی و تایید برنامه ها، جدول زمانبندی خروج واحدها برای اجرای برنامه ها به این نیروگاه اعلام می شود.
نیروگاه شهید رجایی سومین نیروگاه بزرگ کشور دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که سالانه با بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت تولید انرژی الکتریکی،حدود 3/5 درصد از تولید برق شبکه سراسری را به خود اختصاص داده است.