به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، در مراسمی باحضور مدیرعامل، مدیران، کارکنان نیروگاه و نماینده فرماندهی و همچنین بازرسی سپاه ناحیه شهرستان آبیک، فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج نیروگاه، معرفی و از تلاش های فرمانده پیشین، تقدیر شد.

در این مراسم، حکم مسئولیت رضا پورشیخ به عنوان فرمانده جدید پایگاه بسیج نیروگاه شهید رجایی که از سوی سرهنگ مهدی علی زمانی ، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آبیک، صادر شده بود، اهدا شد.

در ادامه، با اهدای لوح تقدیر از سوی سرهنگ مهدی علی زمانی، از تلاش ها و فعالیت حسن شیرویی، فرمانده پیشین پایگاه بسیج نیروگاه، تقدیر شد.