بیش از سه میلیارد کیلووات ساعت انرژی خالص در سه ماهه نخست امسال از سوی واحد های سیزده گانه نیروگاه شهیدرجایی تولید شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، ابوالفضل موتابها رئیس هیات مدیره و مدیرعامل نیروگاه در تشریح این خبر اظهار داشت : در نخستین فصل سال جاری، سه میلیارد و صد و نود و سه میلیون و یکصد و شصت و دو هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است.

موتابها بیان کرد : از این میزان انرژی، 1 میلیارد و 573 میلیون و 552 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 1 میلیارد و 619 میلیون و 610 هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.

وی در پایان افزود: با این میزان انرژی خالص درسه ماهه امسال، این نیروگاه شاهد رشد 4/62 درصدی تولید انرژی نسبت به نخستین فصل سال 1402 بوده است.

نیروگاه شهید رجایی با دارا بودن 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی و ظرفیت تولید 2042 مگاوات، بیش از 3 و نیم درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تولید می کند.