عملکرد برج های خنک کننده اصلی نیروگاه شهید رجایی از سوی مستند سازان شبکه یک صداوسیما به تصویر کشیده شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، مستند سازان شبکه یک صداوسیما با حضور در نیروگاه شهید رجایی و مصاحبه با مدیرعامل،مدیران و کارشناسان این شرکت، گزارشی از فرآیند تعمیرات و بهره برداری برج های خنک کننده این نیروگاه تهیه نمودند.

همچنین تیم مستند ساز برای تهیه فیلم و تصویر، در سالن توربین، برج های خنک کننده و اتاق فرمان نیروگاه بخار حضور یافته و از فرآیند بهره برداری واحدهای بخاری و عملکرد برج های خنک کننده اصلی نیروگاه شهید رجایی جهت معرفی بیشتر به هموطنان برای رعایت الگوی مصرف بهینه انرژی به تصویر کشیدند.

گفتنی است یک قسمت از این مستند به نام ابر سازه های ایران با موضوع برج های خنک کننده اصلی نیروگاه شهیدرجایی با کارگردانی یکی از کارگردان های مطرح کشوری از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.